Quick-scan bedrijventerreinen

Er zijn veel definities van kwaliteit en dat maakt het lastig meetbaar. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling wil hier verandering in brengen. De Grontmij Quick-scan voor Bedrijventerreinen is dan ook op de BREEAM-methodiek gebaseerd. De scan toetst het terrein op de drie belangrijkste aspecten van duurzaamheid: people, planet en profit.

Conform BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling zijn in de quick-scan vragen opgenomen over de onderwerpen Synergie, Bronnen, Ruimtelijke ontwikkeling, Welzijn & welvaart, Gebiedsklimaat en Management. Bij iedere vraag kan worden aangevinkt welk antwoord (of antwoorden) op uw terrein van toepassing is. Het resultaat van de quick-scan wordt weergegeven in een grafiek, zodat u in één oogopslag ziet op welk thema het terrein goed scoort en op welk thema minder. Ook berekent de quick-scan een totaalscore, en daarmee een indicatie van de plek die het terrein inneemt op de duurzaamheidmeetlat van BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling.

Om de quick-scan voor bedrijventerrein in te vullen dient u zich eenmalig te registreren.
Klik hier om te registreren

Als u reeds bent geregistreerd kunt u inloggen met uw wachtwoord
Klik hier om opnieuw in te loggen
Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen